Uslovi korišćenja

Opšte informacije o uslovima korišćenja

Ovi Uslovi korišćenja propisuju uslove i pravila koji se odnose na korišćenje internet prezentacija www.smile.edu.rs i www.smilecode.org (u daljem tekstu SAJTOVI ŠKOLICE).

Pristupanjem ili registracijom na SAJTOVIMA ŠKOLICE, smatra se da razumete, i svojom slobodnom voljom prihvatate i slažete se sa politikom privatnosti i uslovima korišćenja navedenim u nastavku ovog teksta.

Ukoliko imate primedbe na Uslove korišćenja, molimo vas da ne koristite ovaj Internet portal.

Svrha SAJTOVA ŠKOLICE

SAJTOVI ŠKOLICE su namenjeni:

  • pružanju informacija o IT edukaciji, koja se može pohađati u Smile školici programiranja
  • objavljivanju vesti o aktivnostima Smile školice programiranja, zanimljivostima i savetima iz IT oblasti
  • prikupljanju podataka i komunikaciji sa potencijalnim i ranijim korisnicima usluga Smile školice edukacije

Pravila korišćenja SAJTOVA ŠKOLICE

Pristupanjem SAJTOVIMA ŠKOLICE saglasni ste da, ni na koji način:

  • nećete ugrožavati ili ometati rad SAJTOVA ŠKOLICE
  • nećete ugrožavati ili ometati rad zaposlenih u Smile školici programiranja
  • nećete ugrožavati ili ometati druge korisnike SAJTOVA ŠKOLICE ili korisnike usluga edukacije Smile školice programiranja, kao ni njihove roditelje / staratelje, u slučaju da se radi o maloletnim licima
  • nećete ugrožavati intelektualnu ili materijalnu svojinu Smile školice programiranja

Ugrožavanjem intelektualne svojine Smile školice programiranja smatra se neovlašćeno i neprimereno korišćenje video, audio, tekstualnih ili grafičkih zapisa objavljenih na SAJTOVIMA ŠKOLICE. Svi materijali objavljeni na SAJTOVIMA ŠKOLICE mogu se dalje umnožavati samo uz prethodnu pisanu saglasnost ovlašćenih lica iz Smile školice programiranja.

U slučaju ponašanja koje nije u skladu sa propisanim pravilima korišćenja, posetilac SAJTOVA ŠKOLICE prihvata da snosi odgovarajuće zakonske posledice.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, posetilac SAJTOVA ŠKOLICE će se obratiti administraciji Smile školice programiranja, putem kontakt formulara na SAJTOVIMA ŠKOLICE.

Odricanje odgovornosti

Sav sadržaj prikazan na SAJTOVIMA ŠKOLICE je objavljen sa dobrim namerama.

Fotografije i audio i video zapisi objavljeni na SAJTOVIMA ŠKOLICE mogu biti simbolične prirode, i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnosti.

Tekstovi i informacije objavljene na SAJTOVIMA ŠKOLICE mogu sadržati slovne ili materijalne greške, ili, usled programske greške mogu prikazati netačne informacije.

U slučaju uočene ili prijavljene greške na nekom od SAJTOVA ŠKOLICE, Smile školica programiranja će nastojati da ih otkloni u što kraćem roku.

Smile školica programiranja u bilo kom trenutku može izmeniti ili u potpunosti ukloniti sadržaj sa SAJTOVA ŠKOLICE, ili izmeniti uslove korišćenja, iz bilo kog razloga i bez prethodnog obaveštavanja posetilaca SAJTOVA ŠKOLICE.

Smile školica programiranja ne garantuje da će informacije na sajtu biti dostupne uvek i u svakom trenutku, budući da iz tehničkih razloga na koje Smile školica ne može da utiče (prekid u radu data centra, prekid u snabdevanju električnom energijom, programska greška, elementarna nepogoda, i slično), može doći do prekida u radu SAJTOVA ŠKOLICE.

Smile školica programiranja nije odgovorna za eventualne gubitke podataka do kojih može doći tokom korišćenja SAJTOVA ŠKOLICE. Svi posetioci SAJTOVA ŠKOLICE pristupaju im slobodnom voljom i na sopstvenu odgovornost.

Prikupljanje podataka

Tokom korišćenja SAJTOVA ŠKOLICE, Smile školica programiranja automatski prikuplja podatke o posetiocima, kako je opisano u Politici privatnosti. Daljim korišćenjem SAJTOVA ŠKOLICE, saglasni ste sa uslovima korišćenja i opisanom politikom privatnosti.

Stupanje na snagu

Uslovi korišćenja SAJTOVA ŠKOLICE stupaju na snagu od trenutka njihovog objavljivanja.